This Theme Supports a Custom FrontPage

درباره ما

درباره ما

شرکت تراشه سوگند رایانه غرب (سوگند رایانه) از بدو تاسیس فعالیت های خود را در زمینه سخت افزار و نرم افزار و پشتیبانی از انواع شبکه های مختلف شروع کرده است . این شرکت از سال 1389 طرف قرارداد سازمان نظام پزشکی ارومیه و شورای هماهنگی استان آذربایجان غربی می باشد و از آن سالRead more about درباره ما[…]