This Theme Supports a Custom FrontPage

درباره ما

درباره ما

تراشه سوگند رایانه غرب (سوگند رایانه)   در سال 1384 در اداره ثبت و اسناد ارومیه به شماره 7650 به ثبت رسیده است . این شرکت از بدو تاسیس فعالیت های خود را در زمینه سخت افزار و نرم افزار و پشتیبانی از انواع شبکه های مختلف شروع کرده است . این شرکت از سالRead more about درباره ما[…]